Служба тражења

Служба тражења 1Служба тражења врши следеће послове:

• Прикупља, прибавља и прима податке и документа из званичних и свих других извора за лица за која је надлежна;
• Евидентира, класификује и обрађује податке;
• Прима захтеве за покретање тражења или давање обавештења;
• Преузима тражења за лица за која је примљен захтев;
• Обавештава тражиоца и друге који на то имају право о подацима до којих је дошла;
• Издаје званична документа на основу података са којима располаже;
• Посредује у размени породичних порука;
• Посредује у достављању личнихствари и новца које су ратни заробљеници, интернирци оставили за собом;
• Организује спајање чланова раздвојених породица.

Поред наведених активности, Служба тражења Црвеног крста Крагујевца врши развој и оспособљавање кадрова и активиста за рад на пословима Службе тражења и учествује у стручним и развојним програмима Црвеног крста Србије. Служба тражења Црвеног крста Крагујевц има статус Координационе канцеларије за регион Централне Србије и на тај начин пружа помоћ и подршку другим ООЦК при обављању послова Службе тражења и омогућава бржу и лакшу комуникацију са Црвеним крстом Србије.

Служба тражења 2Реализујући свој мандат, који јој је поверен одредбама Женевских конвенција, Служба тражења пружа грађанима могућност да:

• Траже и добију све податке и информације о боравку у логорима за време II светског рата из документације Црвеног крста Србије.
• Траже лица, у земљи и иностранству, чији нестанак није везан или је последица ратног сукоба у замљи и окружењу хуманитарна тражења несталих лица.
• Покрећу тражење за својим сродницима који се воде као нестали,а везано за сукоб у бившој Југославији.
• Шаљу и примају породичне поруке са и на територије Косова и Метохије, где не постоји редован поштански саобраћај.

Рад службе тражења карактерише смањени обим послова који су последица сукоба и повратак редовним програмским активностима.

Као и претходна година, али у много мањој мери, рађено је на издавању потврда о времену проведеном у заробљеништву и интернацији и на тражењима несталих лица, а чији нестанак није последица ратног сукоба. Укупно је покренуто 574 захтева, а већина позитивно решена и тражиоцима достављен одговор.

Служба тражења 3У протеклој години, интезивно је рађено на прикупљању анте мортем података од породица које су пријавиле нестанак својих сродника, а везано за сукобе на просторима претходне Југославије. Урађено је преко 500 досијеа са комплетним подацима о несталима, који се сада користе у процесу идентификације есхумираних посмртних остатака.

Напори на тражењу живих несталих и киднапованих лица на територији Косова и Метохије, на жалост, нису дали резултате. И ако Служба тражења није објективно могла да утичена ток и исход тражења, остаје шињеница да није урађен посао који јој је мандатом поверен.

Више него протеклих година, рађено је на обуци кадрова за рад на пословима Службе тражења. Одржана су четири семинара, којима је присуствовало 107 полазника.