Промоција хуманих вредности

Пројекат “Промоција хуманих вредности” је један од најзначајнијих пројеката Црвеног крста Крагујевца у раду са младима, а реализује кроз вршњачку едукацију и интерактивни рад.

ПХВ 1Циљ пројекта је смањење насиља међу младима а теме су:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна једнакост

– родна равноправност, превенција насиља путем електронских медија и дечја права.

 

Пројекат се реализује у основним школама за ученике трећег и четвртог разреда.

Црвени крст Србије је за потребе програма „Промоција хуманих вредности креирао и адекватан едукативни материјал како за кориснике тако и за носиоце Програма, и то приручник „Промоција хуманих вредности”, едукативни календар „За доброту сваки дан је добар дан” и радне свеске „Кликни безбедно”, „Сви исти а сви различити” и „Дечја права”. За потребе овог програма едуковано је 20 младих волонтера.

Програм „Весела болница“ је један од најсврсисходнијих програма у којем могу да учествују волонтери Црвеног крста. Директан контакт са корисницима и сви њихови осмеси као резултат истих, чак и у тако стресном окружењу као што је болница, представљају покретачку силу за имплементацију и партиципацију волонтера.

ПХВ 2Програм се састоји у томе да млади волонтери Црвеног крста Крагујевца организују забавне сусрете са децом која су на лечењу. Тада се игра, пева, црта, а у свему учествују родитељи и здравствени радници. Програм рада обухвата садржаје везане за Црвени крст, исхрану, актуелне теме као што су празници, теме у оквиру којих се појединачно разговара, а највећи део радионица обухвата друштвене игре, слагалице, цртање. Пошто су узрасти деце различити, активности се томе прилагођавају, а формирају се и мање групе.

Циљ је да се деци олакша боравак у болници уз помоћ и подршку младих волонтера Црвеног крста Крагујевац.

Циљна група су деца на лечењу на Клиници за педијатрију Клиничког центра Крагујевац, узраста од 2 до 16 година.

Начин реализације: недељно се одржавају три сусрета деце са волонтерима Црвеног крста у периоду од 16 – 17 сати, у просторијама Клинике за педијатрију.