Заједнички програм за инклузију ромске и маргинализоване деце

Инклузија 1Пројектом “Црвени крст – кућа за све” обухваћени су млада ментално ометена лица старости до 25 година. Крајњи циљ нашег програма је достизање највишег степена осамостаљењa деце са посебним потребама и психосоцијална подршка родитељима те деце.

Поштујући основни циљ организације – Помоћ људима у невољи активност организације Црвеног крста у области социјалне делатности усмерена је на следеће задатке :

– бригу о деци
– пружање помоћи домаћем социјално угроженом становништву
– пружање помоћи не албанском становништву које је остало на Косову и Метохији
– остале врсте помоћи
– редовне акције и програмски задаци

Инклузија 2 Инклузија 3 Инклузија 4

Инклузија 5