Обука из прве помоћи

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА БУДУЋЕ ВОЗАЧЕ:

Црвени крст Крагујевца обуку из прве помоћи спроводи на основу решења Министарства здравља бр. 530-361-00035/2012-07 од 23. новембра 2012. године, Правилника Министарства здравља и Закона о Црвеном крсту, којим је предвиђено да Црвени крст може пружати услуге из прве помоћи кандидатима за возаче, вођење евиденције и издавање потврда о положеном испиту.

Обука се спроводи у просторијама Црвеног крста Крагујевца, у ул. Светозара Марковића бр. 7, у трајању од 8 наставних часова у два дана. Обука се састоји се из теоретског и практичног дела, а сроводи се према јединственој методологији Црвеног крста Србије, у складу са датим Правилником Министарства здравља.

Кандидати за возаче на теоретском делу добијају одређене информације из прве помоћи, а на практичном делу обуке вежбају збрињавање одређених повреда и стања. Обуку изводе предавачи прве помоћи са важећом лиценцом Министарства здравља, а практични део обуке изводе демонстратори прве помоћи са лиценцом предавача прве помоћи Црвеног крста Србије.

Након обуке од 8 часова, сваки кандидат за возача добија ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи, Приручник из прве помоћи за возаче, диск са видео материјалима, Збирку тест-питања у којој је 50 могућих теоретских и 15 практичних испитних питања за испит из прве помоћи.
Цена обуке износи 6000,00, а цена полагања је 2520,00.

 

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ:

Обука из ПП 1Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник Републике Србије бр. 101 од 21. новембра 2005. године, чланом 15, послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарјући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности.

Црвени крст Крагујевца се дуги низ година веома успешно бави обуком становништва за указивање прве помоћи, ангажујући едуковане сараднике Црвеног крста.

Обуке за запослене се изводе у просторијама Црвеног крста, у трајању од 12 часова, а Црвени крст Крагујевца за ове обуке, поред компетентних предавача и асистената, обезбеђује најадекватније услове и средства за рад (лутке за реанимацију, санитетски материјал, шминкере и шминку за реалистички приказ повреда, филм ”Прва помоћ”). Након завршене обуке, сваки полазник полаже тест знања и добија Уверење о завршеној обуци.

Цена обуке износи 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Програм обуке

Образац за пријаву

Преузмите ДВД издање Црвеног крста Србије : Прва помоћ – приручник за возаче (кликните на слику).

За више информација се можете обратити стручном сараднику за прву помоћ, Слађани Ђорђевић.

 

Незгоде не знају за Корону! Прва помоћ је увек потребна! Научи прву помоћ!

 

Прва помоћ код загушења залогајем? Како помоћи, сазнајте лако!

 

Узмите учешће у кратком едукативном тесту о основним вештинама из прве помоћи.

 

Будите безбедни на вашем радном месту! Обновите знања живота вредна!