Обука из прве помоћи

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА БУДУЋЕ ВОЗАЧЕ:

Црвени крст Крагујевца обуку из прве помоћи спроводи на основу решења Министарства здравља бр. 530-361-00035/2012-07 од 23. новембра 2012. године, Правилника Министарства здравља и Закона о Црвеном крсту, којим је предвиђено да Црвени крст може пружати услуге из прве помоћи кандидатима за возаче, вођење евиденције и издавање потврда о положеном испиту.

Обука се спроводи у просторијама Црвеног крста Крагујевца, у ул. Светозара Марковића бр. 7, у трајању од 8 наставних часова у два дана. Обука се састоји се из теоретског и практичног дела, а сроводи се према јединственој методологији Црвеног крста Србије, у складу са датим Правилником Министарства здравља.

Кандидати за возаче на теоретском делу добијају одређене информације из прве помоћи, а на практичном делу обуке вежбају збрињавање одређених повреда и стања. Обуку изводе предавачи прве помоћи са важећом лиценцом Министарства здравља, а практични део обуке изводе демонстратори прве помоћи са лиценцом предавача прве помоћи Црвеног крста Србије.

Након обуке од 8 часова, сваки кандидат за возача добија ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи, Приручник из прве помоћи за возаче, диск са видео материјалима, Збирку тест-питања у којој је 50 могућих теоретских и 15 практичних испитних питања за испит из прве помоћи.
Цена обуке износи 6000, 00, а цена полагања је 2520,00.

 

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ:

Обука из ПП 1Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник Републике Србије бр. 101 од 21. новембра 2005. године, чланом 15, послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарјући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности.

Црвени крст Крагујевца се дуги низ година веома успешно бави обуком становништва за указивање прве помоћи, ангажујући едуковане сараднике Црвеног крста.

Обуке за запослене се изводе у просторијама Црвеног крста, у трајању од 12 часова, а Црвени крст Крагујевца за ове обуке, поред компетентних предавача и асистената, обезбеђује најадекватније услове и средства за рад (лутке за реанимацију, санитетски материјал, шминкере и шминку за реалистички приказ повреда, филм ”Прва помоћ”). Након завршене обуке, сваки полазник полаже тест знања и добија Уверење о завршеној обуци.

Цена обуке износи 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Програм обуке

Образац за пријаву

Преузмите ДВД издање Црвеног крста Србије : Прва помоћ – приручник за возаче (кликните на слику).

За више информација се можете обратити стручном сараднику за прву помоћ, Слађани Ђорђевић.