Принципи

 

ХУМАНОСТ – Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, настао у жељи да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, труди се, како на међународном тако и националном плану, да спречи и олакша људску патњу где год она настала. Његов циљ је да штити живот и здравље људи, као и да обезбеди поштовање човека као појединца. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.

НЕПРИСТРАСНОСТ – он не прави разлику према националној, расној и верској основи, класи и политичком мишљењу. Труди се да ублажи страдање појединаца, при чему се руководи само њиховим потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

НЕУТРАЛНОСТ – да би очувао поверење свих, Покрет у току непријатељстава не сме да стаје ни на чију страну, нити да се у било ком тренутку упушта у расправе политичке, расне, верске или идеолошке природе.

НЕЗАВИСНОСТ – Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни орган хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају увек чувати своју аутономију, која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.

ДОБРОВОЉНОСТ – Покрет је добровољан и пружа помоћ која ни у ком смислу није руковођена жељом за добити.

ЈЕДИНСТВО – у једној земљи може постојати само једно Национално друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца, које мора бити отворено за све.Оно мора обављати своју хуманитарну делатност на територији целе земље.

УНИВЕРЗАЛНОСТ – Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнак статус и деле подједнаку одговорност и дужност да се међусобно помажу, обухвата цео свет.