Информисање

ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ

Представници средстава информисања, локалног и националног карактера, електронски и штампани медији, су редовни пратиоци готово свих активности Црвеног крста Крагујевца, увек информишући јавност о активностима Црвеног крста врло објективно, квалитетно и афирмативно.

Извештавање медија о активностима Црвеног крста Крагујевац, готово никад није само било пуко извештавање о раду једне хуманитарне организације на пословима који су јој у мисији, већ је то извештавање које је мотивисано жељом да се угроженима помогне а информације последе на време, како до угрожених тако и до потенцијалих донатора. На томе је Црвени крст Крагујевца, свим локалним и националним медијима изузетно захвалан, јер често њихове слике и вести, иницирају донаторе да помогну угроженима посредством Црвеног крста. То такође доприноси и побољшању имиџа Црвеног крста у локалној заједници, порасту броја волонтера и броја донатора.

Годишње се на локалним електронским медијима емитује је око 400 телевизијских и око 2.500 радио прилога, информација и саопштења о активностима Црвеног крста Крагујевца и објавио око 30 писаних чланака.

Свој допринос Црвеном крсту, локални електронски медији дају и у виду бесплатног емитовања спотова и џинглова за акције давања крви више пута годишње, пројекције филмова и честитки волонтерима.

У годишњим извештајима о раду школа, сваке године се налазе и извештаји о активностима и ангажовањима ученика у оквиру подружнице Црвеног крста.

Сваке године се пред новогодишње празнике, за чланове подружница Подмлатка и Омладине у школама, организује конкурс за израду новогодишњих честитки, а приход остварен продајом честитки намењује се за набавку новогодишњих пакетића за социјално и здравствено угрожену децу и за друге врсте помоћи угроженој деци.

Црвени крст Крагујевца креира и штампа: рекламне роковнике, рекламне кесе, Билтен „Извештај о раду Црвеног крста Крагујевца“, израђује разне едукативне материјале за програмске активности (power-point презентације, лифлете, тематске постере поводом значајних светских датума, шоље, хемијске оловке и мајице за добровољне даваоце крви, заставице Црвеног крста, ознаке Црвеног крста).

У фебруару месецу, Црвени крст Крагујевца издаје часопис „У служби хуманости“, који се штампа захваљујући финансијској помоћи Градске управе.

Сарадња са средствима информисања је изузетно коректна и увек у интересу здравља, сигурности, образовања и информисања Крагујевчана.