Здравствено-васпитне активности

Здравствено васпитне активности

Едукација школске деце

У Закону о Црвеном крсту, нашој Организацији је, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да, у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског  значаја.

Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности на територији града Крагујевца, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасту знања из области превенције  и здравих стилова живота.

Циљеви Црвеног крста Крагујевца у овој области су:

·      Промена понашања најшире друштвене заједнице и усвајање виших стандарда личне хигијене, репродуктивног здравља и пракси здравог живљења,

·      Допринос смањењу броја оболелих од туберкулозе кроз едукацију и активно проналажење оболелих од туберкулозе у Србији, као и подршку лечењу оболелих у Србији

·      Смањивање патње палијативних пацијената и помоћ њиховим породицама

·      Подизање нивоа свести јавности, пре свега младих о штетности злоупотребе психоактивних супстанци

Здравствено васпитне активности

Здравствени преглед

Црвени крст Крагујевца овај посао обавља, користећи своје људске ресурсе, младе волонтере.  Њихова је улога преношење знања својим вршњацима из области здравих стилова живота, ХИВ и АИДС, туберкулозе, полно преносивих болести, здраве исхране, болести прљавих руку, пушења, болести зависности. Они се у таквим активностима појављују било као едукатори, било као промотери специфичних вештина користећи интерактивне методе, вршњачке дискусионе групе, као и едукацију родитеља и просветних радника. Овим се унапређују позитивни ставови и отвара могућност за породичну и дискусију у локалној заједници.

За промоцију и унапређење здравља, Црвени крст Крагујевца користи разне облике рада: предавања, трибине, радионице, квизове, „школице“, ликовне и литерарне конкурсе, изложбе, филмске пројекције, уличне манифестације и информативне активности, за различите групе полазника: становништво града и села, предшколце, ученике основних и средњих школа, студенте, кандидате за возаче, потенцијалне добровољне даваоце крви и волонтере. У реализацији ових активности велики допринос дају искусни волонтери одговарајућег стручног профила и едуковани чланови омладине Црвеног крста Медицинске школе „Сестре Нинковић“ и чланови ОТЈ „Др. Елизабет Рос“. Такође је у свим школама изузетно значајно ангажовање разредних старешина, наставника и професора биологије и грађанског васпитања, педагога, психолога, као и представника ђачких парламената.

Готово стални партнери Црвеног крста у реализацији здравствено-васпитних  активности су: подружнице Подмлатка и Омладине Црвеног крста, млади волонтери из ОТЈ „Др. Елизабет Рос“, Институт за јавно здравље, Дом здравља са Превентивним центром, Апотекарска установа, Завод за медицину рада, Завод за стоматологију, Школски диспанзер, Др. Зденка Караклајић, Дечија установа „Нада Наумовић“, Омладина ЈАЗАС-а, Студентске асоцијације свих факултета, посебно Медицинског и Филолошко-уметничког и разна удружења.

Црвени крст Крагујевца је носилац активности или равноправан партнер других организација на достизању ових циљева кроз реализовање континуираних едукација, кампања и обележавање светских дана који су посвећени здрављу.

A

Календар здравља:

31. јануар – Национални дан борбе против дуванског дима

24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

март – Месец борбе против карцинома

7. април – Светски дан здравља

31. мај – Светског дан борбе против пушења

26. јуни – Светски дана борбе против злоупотреба и кријумчарења дрога

26. септембар – Светски дан срца

10.октобар – Светски дан менталног здравља

Новембар – Месец борбе против болести зависности

1. децембар – Светски дан бробе против ХИВ и АИДС-а

A

Здравствено-васпитни пројекти Црвеног крста Крагујевац:

·      Контрола туберкулозе у Србији

·      Пренеси здравље другима

·      Позитивно не

·      Основи хигијене

·      Селу у походе