Забавиште “Дуга”

Забавиште Дуга 1Kолективни центар „Трмбас“ је преуређено дечије одмаралиште удаљено 15 км од Крагујевца у коме су смештене породице избеглих и расељених лица са простора бивше Југославије и Косова. У њему тренутно борави око 65 породица, углавном вишечланих, које своје избегличке дане проводе изоловани од центра града. Без посла, стана, без потребног образовања и здравља, већина породица је ускраћена за основне животне потребе које чине безбеднији и слободнији смисао живота.

Црвени крст Крагујевац у оквиру редовних делатности за помоћ најугроженијима, поред хране, хигијене и одеће, помаже овим породицама кроз рад са децом забавишту у „Дуга“ и непосредним радом са родитељима. Са 20 малишана узраста од 3 до 5 година се свакодневно ради на припреми за њихово укључивање у предшколски програм и целокупан школски систем. Специфичност пројекта се огледа у томе што су у забавиште укључена деца из Колективног центра, која се комбијем довозе до забавишта и враћају натраг пет дана у недељи. Боравак у забавишту обухвата 4 часа континуираног рада кроз радионице и игру подељених у неколико целина: подстицање развоја говора, језика и перцепције, социо – емотивни развој, ликовно, музичко и физичко васпитање. Поред васпитно образовног рада, са децом је рађен и здравствено – превентивни, као и индивидуални рад у складу са потребама деце.

Забавиште Дуга 2Акценат се ставља и на програм за родитеље, који поред свакодневног контакта са њима, обухвата и родитељске састанке једном месечно како би се што боље пратио развој деце и размењивале информације о њиховом напретку. Поред редовних састанака, за родитеље организујемо и специфичне тематске радионице везане за здравствено – превенивне активности и редовно пружамо информације око могућности за остваривање неких права из система социјалне, здравствене или правне заштите и за лакшу припрему деце за школу и учење. Поред групног, индивидуални рад помаже родитељима да кризу и проблеме које их прате у стопу лакше преброде.

Рад са овом групом деце доприноси да се разбију предрасуде о њима, они приближе граду и град њима, а физичке и емотивне границе постану флексибилније. Активности су усмерене на јачање њихових капацитета и учење како да правилно управљају својим ресурсима, вредностима и идејама. Деца се лакше уклапају у школски систем, стичу радне навике, а уједно знање преносе и на остале чланове своје породице, што родитеље мотивише да науче нешто ново и корисно.

Пројекат је усмерен на јачање позитивних чиниоца и отклањању оних неповољних чиниоца у непосредном и ширем окружењу, као и јачању и очувању породице као најповољније средине за развој деце и младих. Годишње се реализује око десетак излета у околини и ван града (Еко парк, Акваријум, манастири, ЗОО врт Јагодина, Нишка Бања, Врњачка Бања).

Стална подршка Швајцарске агенције за развој и сарадњу ће допринети да се овај пројекат реализују и у наредне две године.

Забавиште Дуга 3Забавиште Дуга 4