Добровољно давалаштво крви

ДДК 1Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст Србије у оквиру својих јавних овлашћења врши популарисање добровољног давалаштва крви, и у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви учествује у организовању добровољног давања крви.

Стратегија обезбеђења довољних количина крви и продуката од крви врши се мотивисањем, регрутовањем и задржавањем добровољних, неплаћених давалаца крви путем едукације волонтера Црвеног крста, дугорочном националном кампањом за подизање нивоа свести о култури давања крви и промовисању добровољног давалаштва крви и неговањем пажње и захвалности према добровољним даваоцима и сарадницима волонтерима Црвеног крста у сарадњи са службом за трансфузију крви.

Црвени крст Крагујевца у сарадњи са Службом за трансфузију крви ради на мотивисању и регрутовању добровољних давалаца крви.

Црвени крст Крагујевца има мрежу организација и мрежу волонтера, која досеже до месних заједница, предузећа, установа, на територији Града.

ДДК 2У оквиру ове делатности Црвени крст Крагујевца спроводи следеће активности:
• Одржавање комисија за добровољно давање крви
• Учествовање у организацији акција давања крви
• Позивање на акцију Медијско позивање грађана на акцију
• Организовање простора и уређење истог за акцију
• Присуство, међусобно информисање о даваоцима међу организацијама Црвеног крста
• Едуковање волонтера за област добровољног давалаштва крви
• Праћење рада волонтера по едукацији
• Мотивација волонтера
• Пажња према остарелим и болесним некадашњим даваоцима
• Повезивање са осталим програмима Црвеног крста

У готово свакодневној комункацији са партнерима, остварена је пуна сарадња између Црвеног крста Крагујевца , Скупштине града, Службом за трансфузију и бројним удружењима добровољних даваоца крви.