06 феб

144 година од оснивања Црвеног крста Србије

Српско друштво Црвеног крста основано је 6. фебруара 1876. године у Београду на иницијативу др Владана Ђорђевића. Први председник био је митрополит Михајло Јовановић.

Ове године се комеморативно обележава и 90 година од смрти академика др Владана Ђорђевића, рођеног у Београду 1844 а преминулог у Баден Бадену 1930. године. Тим поводом, Српска акдемија наука и уметности је одлучила да ће читаву 2020. годину посветити обележавању дела ове изузетно значајне личности Србије у другој половини 19 века – хуманисте, првог школованог српског хирурга, књижевника и политичара, учитеља краља Милана. Read More

04 феб

4. фебруар – Светски дан борбе против рака 2020.

Светска здравствена организација са Међународним удружењем за борбу против рака сваког 4. фебруара обележава Светски дан борбе против рака. Међународно удружење за борбу против рака почело је 2019. године трогодишњу кампању под слоганом „Ја сам, ја хоћу” којом се подсећа да појединац и заједница могу да допринесу смањењу глобалног оптерећења малигним болестима.

Према последњим проценама Светске здравствене организације и Међународне агенције за истраживање рака, оболевање од малигних болести у свету је порасло на 18,1 милиона људи и регистровано је 9,6 милиона смртних случајева од свих локализација малигних тумора у 2018. години. Током живота, један од пет мушкараца и једна од шест жена ће оболети од рака, а један од осам мушкараца и једна од једанаест жена ће умрети од неког облика малигне болести. Read More

03 феб

Nеzаbоrаvnа čајаnkа Меsne zајеdnice Cеntаr grаdа

Nа čајаnki МZ Cеntаr grаdа оdržаnој u prоstоriјаmа Crvеnоg krstа, prisustvоvаlо је оkо 40 stаriјih sugrаđаnа.

– Gоsti čајаnkе bili su: dr Ljubišа Мilојеvić pоtprеdsеdnik Crvеnоg krstа Krаguјеvаc, prеdstаvnici SUBNОR-а, sеkrеtаri tri ООCK МZ: „Grоšnicа“, „Маlе Pčеlicе“ i „Vаšаrištе“. Vеrа Аlеksić је pоdnеlа izvеštај о rаdu i finаnsiјski izvеštај i plаn rаdа.Iz izlоžеnih dоkumеnаtа оčiglеdnо је dа su vоlоntеri u оvој mеsnој zајеdnici, vеоmа vrеdnо rаdili, i dа su vеоmа аktivni. Read More

31 јан

Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација

Овогодишња кампања је била посвећена превенцији пушења код младих са нагласком на значај заштите младих од употребе дувана. Да би се постигли резултати, настојимо да сви субјекти јединствено наступају у информисању становништва и да се са информисањем о штетности дуванског дима крене од најранијег детињства. Ово је била прилика да се интензивирају активности на едукацији ученика, родитеља и наставника, како би се предупредиле болести, а Црвени крст Крагујевца, захваљујући подршци волонтера у школама, информисање становништва започиње од најранијег узраста. Read More