30 авг

Одржана је седница надзорног одбора

30. августа је одржана седница Надзорног одбора Црвеног крста Крагујевац на којој се разматрало финансијско пословање за првих шест месеци 2019. године. Чланови Надзорног одбора су констатовали да су остварени резултати у овом периоду задовољавајући. Такође је закључено да је прилив средстава из буџета Републике и градског буџета редован али су та средства недовољна  за несметано функционисање организације.

30 авг

Међународни дан несталих лица

Црвени крст Крагујевца je и ове године обележиo 30. август – Међународни дан несталих лица, са циљем да сензибилише јавност за проблеме са којима се суочавају породице несталих лица, мотивишући је на размишљање о могућим начинима помоћи на нивоу читавог друштва.

Према подацима Службе тражења Црвеног крста Србије, у бази Црвеног крста Србије се налази 3.420 предмета ( захтеви тражилаца који живе на територији Србије и који су покренули тражење у Црвеном крсту), од тога је затворених 2.264 и још актуелних 1.156. Read More

29 авг

Посета колега из смедеревског Црвеног крста

Учетвртак, 29. августа, Црвени крст Крагујевац су посетили представници смедеревског Црвеног крста свеу циљу међусобне размене искустава и договора о даљој сарадњи.Том приликом,Невенка Богдановић, секретар Црвеног крста Крагујевац  дала је интервју који је објављен у 121. броју електронског билтена Црвеног крста Смедерево,нагласивши  да се у нашој организацији спроводе свипрограмикоји су предвиђени планом Црвеног крста Србије и Црвеног крста Крагујевац, али да се неке програмске активности мало проширују идопуњују и детаљније говорила о активностима које спроводи ова организација. Read More

25 авг

Екипа прве помоћи је учествовала на међународном кампу у Суботици

У периоду од 20. до 25. августа 2019. године, Црвени крст Суботице је организовао Међународни камп волонтера, који је реализован на салашу “Есперанца”. Као и претходних година, волонтери Црвеног крста Крагујевца су узели учешће у реализацији кампа, чија је тема била прва помоћ и РППОС, као и теме из области Превенције насилничког понашања као и организовање младих у Црвеном крсту.

Поред наших волонтера, учешће у кампу је узело укупно 48 волонтера из Бања Луке, Подгорице, Охрида, Ниша, Новог Сада, Сомбора и Суботице. Read More

25 авг

Humаnitаrnа аktivnоst kutkа

Еvо vеć pеtu gоdinu člаnоvi Kutkа u kоntinuitеtu prikuplјајu čеpоvе zа Udružеnjе kvаdriplеgičаrа. U prоsеku оkо 15 kg mеsеčnо.

Nоšеni mоtivоm – kupоvinа invаlidskih kоlicа zа nоvаc dоbiјеn njihоvоm prоdајоm – člаnоvi Kutkа nе sаmо dа sаmi prikuplјајu čеpоvе, vеć mоtivišu i člаnоvе svоје pоrоdicе, kоmšiје, priјаtеlје. Read More