28 јун

Rođendani

Zаdnjеg utоrkа svаkоg drugоg mеsеcа člаnоvi Kutkа оbеlеžаvајu rоđеndаnе svојih člаnоvа kојi su rоđеni u tоm pеriоdu. Таkо је bilо i 25. јunа. Ustаlјеnа prаksа је: zаgrеvаnjе krоz vеžbе, mudrе pоrukе, smеhоtеkа, čеstitаnjе, pоdеlа skrоmnih pоklоnа i nа krајu pоslužеnjе kојim Crvеni krst dаruје svе člаnоvе.

Ipаk, оvоg putа је bilо i mаlо iznеnаđеnjе. Јеdnа оd slаvlјеnicа, Vеricа Pеšić, dоnеlа је punо kоlаčа dа pоsluži svоје vršnjаkе uz priču: „ Vi znаtе dа sаm ја gоdinаmа živеlа u dаlеkој Аustrаliјi i dа sаm tаmо vоlоntеrski rаdilа sа stаriјоm pоpulаciјоm. Kаd sаm sе vrаtilа u mој rоdni Krаguјеvаc nаstаvilа sаm dа sе bаvim vоlоntеrskim rаdоm u Crvеnоm krstu, аli i dа оdržаvаm rеdоvni kоntаkt sа svојim priјаtеlјimа. Таkо su оni оdlučili dа zа mој rоđеndаn pоšаlјu nоvаc dа kupim kоlаčе i tо pоdеlim sа vаmа“. Read More

22 јун

20. јун – Светски дан избеглица

Након скупа који је одржан у априлу месецу, тим волонтера из Црвеног крста Крагујевца је заједно са младима из Хановера, започео рад на осмишљавању како да се на што ефектнији начин обележи 20. јун, како би се скренула пажња јавности на положај избеглица. Деветоро младих волонтера уз стручну подршку сарадника је израдило сајт www.we-are-all-one.info и осмислило пропагандни материјал (постер, налепница и бележнице). На сајту су објављене различите животне приче и информације о овој сложеној теми на три језика а сав материјал је одштампан на енглеском. На сајту ће се читаве године објављивати анти ратне поруке како би се превазишле предрасуде и стереотипи о избеглицама. Такође важан сегмент заузима и део који се односи на хуманост према природи. Текстове су написали пријатељи из Хановера из којих се види, колико је важно очувати животну средину, јер у супротном, климатске промену су један од највећих фактора за миграције становништва.  Проблем са којим се суочавају избегла и расељена лица су бројни, зато је обележавање Светског дана избеглица реализовано на глобалном нивоу како би се додатно проширило разумевање јавности према овој сложеној теми.  Осим у Крагујевцу и Хановеру, активности су реализовали и сарадници из Црвеног крста Београд, Палилула, Суботице, Ужица, Деспотовца, Црвеног крста Охрид у Македонији и Црвеног крста Бар у Црној Гори. Read More

15 јун

Светски дан борбе против насиља над старијима

Дан борбе против насиља над старијима је обележен први пут у Србији 15. јуна 2007. године на иницијативу Црвеног крста Србије. Циљ рада Црвеног крста Крагујевац у складу са темом је ширење знања о насиљу над особама старије животног доба и превенција коју започињемо са децом у најранијем узрасту. Старији људи поседују искуства, знања и вештине које преносе младима (на пример очување културних добара, певање, традиционалне игре, бављење старим занатима, израда ручних радова или припремање традиционалних јела) а   млади на пример, уче старије да се користе модерном технологијом. Међугенерацијско дружење и заједничко учење је конципирано да добијају сви који су укључени у активности. Mлади користе потенцијал старијих (знање и искуство) а старији користе предности које имају млади, енергију и ентузијазам, којe преносе старијим људима и подстичу их на заједничке активности. Read More

15 јун

„Сто за једнога“

Волонтери Црвеног крста Крагујевац су на овогодишњем, шестом Фестивалу аматерских представа под називом „Удахни позориште“ који организује Црвени крст Охрид, извели ауторску представу „Сто за једнога“, која је обрађивала приче из топовских шупа, у ноћи између 20. и 21. октобра 1941. године – ноћи уочи стрељања. Read More

14 јун

Безбедна крв за све

Поводом Светског дана добровољних давалаца крви, Црвени крст Крагујевца је организовао бројне активности, од којих су свакако  најзначајнији били пријеми и доделе признања вишеструким добровољним даваоцима крви.

Светски дан добровољних даваоца крви се сваке године обележава 14. јуна, а овогодишња порука је гласила: „Безбедна крв за све“. Read More