30 окт

Družеnjе vаžniје оd pоmоći u kući

Оsоbе trеćеg dоbа su čеstо izlоžеnе sоciјаlnој isklјučеnоsti zbоg slаblјеnjа psihоfizičkih mоgućnоsti. Kаkо bi smо im pоmоgli dа prоbudе u sеbi vеdаr duh i žеlјu zа stvаrаnjеm, 30. оktоbrа sе rеаlizоvаlо јоš јеdnо družеnjе vršаnjаkа u „Kutku zа kvаlitеtniје stаrеnjе“. U оkviru prоgrаmа „Zа sunčаnu јеsеn živоtа“ i оbеlеžаvаnjе rоđеndаnа pоslеdnjеg utоrkа u mеsеcu, člаnоvi Kutkа su оsmislili kulturnо – umеtnički prоgrаm nа tеmu lјubаvi, tој vеčnој i nеprеsušnој inspirаciјi svih umеtnikа svеtа pа i sаmih člаnоvа. Rеcitivаli su i pеvаli, nеkе оd nајlеpših stihоvа dоmаćih i svеtskih pеsnikа i kоmpоzitоrа, а svојim tаlеntоm i pоzitivnоm еnеrgiјоm su uvеsеlili svih 90 оkuplјеnih člаnоvа. Read More

25 окт

Учешће на 43. октобарским здравственим данима

Члан Српског лекарског друштва окружне подружнице у Крагујевцу, потпредседник и дугогодишњи волонтер Црвеног крста Крагујевац, др Љубиша Милојевић, је на 43. октобарским здравственим данима у Крагујевцу, првог дана, 25. октобра 2018. године, представио рад на тему: Малигне болести ОРЛ регије, у оквиру акције „Селу у походе“. Акцију већ 35 година организује Црвени крст уз подршку Града. Read More

24 окт

Менаџмент у добровољном давалаштву крви

У просторијама Црвеног крста Србије, 24. и 25. октобра, је одржана едукација стручних сарадника и секретара организација Црвеног крста у градовима и општинама у Србији на тему „Манаџмент у добровољном давалаштву крви“.

Ово усавршавање запослених, реализовали су стручњаци: проф. Вим Де Корт, консултант Европске уније за питања добровољног давалаштва крви, аутор приручника „Менаџмент у добровољном давању крви“ и Ларс Еберхарт, руководилац Сектора за менџмент дообровољног давања крви при Црвеном крсту Аустрије. Read More

23 окт

Успешно завршена акција „Заштитимо децу у саобраћају“

Традиционална акција ″Заштитимо децу у саобраћају″, завршена је 23. октобра, извођењем две приредбе на тему безбедности деце у саобраћају, које су припремили малишани у вртићима ″Колибри″ и ″Наша радост″ и награђивањем 15 аутора најбољих радова, од 230 колико је из 13 вртића стигло по конкурсу у Црвени крст.

Црвени крст Крагујевца је, 35. по реду акцију ″Заштитимо децу у саобраћају″, реализовао у сарадњи са Црвеним крстом Србије, Саобраћајнoм полицијом ПУ Крагујевац и образовним институцијама. Акције је трајала је од 10. септембра до 15. октобра, а одржано је укупно 74 предавања за 1713 ученика и 1081 предшколца. Read More

20 окт

Неговање Динанове идеје кроз генерације

Са новом школском годином, почела су, после краће паузе, и редовна окупљања чланова Омладинске теренске јединице „Др Елизабет Рос“. Тај период обележило је учлањавање великог броја нових младих особа, највише средњошколаца, у нашу Омладину.

Почетком октобра, нови волонтери су постепено увођени у начела и програме Организације, имали прилике да дају допринос у неким акцијама попут акције „За срећније детињство“, а 20. октобра је, у просторијама Црвеног крста, за њих одржана и прва едукација. Read More