31 јан

Национални дан без дуванског дима

Овогодишњи  31. јануар – Национални дан без дуванског дима, обележен је под  слоганом ”Одрасли пуше и мене гуше”. Ово је била прилика да се интезивирају активности на едукацији ученика, родитеља и наставника, како би се предупредиле болести, а Црвени крст Крагујевца, захваљујући подршци волонтера у школама, информисање становништва почиње од најранијег детињства.  Поред медијских активности, ове године је информација достављена Поружницама Црвеног крста у школама, расписан је и ликовни и литерарни конкурс, а централна манифестација је, у сарадњи са партнерима, организована 31. јануара у Делта парку. Read More

30 јан

Лепота и значај правилног држања тела

У складу са девизом популарном у раду Црвеног крста да „ВОЛОНТЕР НИЈЕ АМАТЕР“, волонтери Црвеног крста Крагујевца ангажовали су се још једном на пољу едукације деце.

Наиме, у ОШ „Станислав Сремчевић“, за ученике 4. разреда, 30. јануара 2018. године, волонтерка Катарина Радовић, студент завршне године Високе школе за физиотерапеута, одржала је предавање на тему „Правилно држање тела“. Read More

25 јан

Посета Ахима Римана

У јануару нас је посетио Ахим Риман представник Нво Јанун из Хановера, са којим Црвени крст Крагујевца има дугогодишњу успешну сарадњу. Договарано је о будућим пројектима намењеним младима.

23 јан

Duhovna razglednica

Svаkе gоdinе člаnоvi Kutkа sа vеlikоm rаdоšću dоčеkuјu prаznik pоsvеćеn Svеtоm Sаvi. Таkо је i оvе gоdinе u utоrаk 23. јаnuаrа.

Zа rаzliku оd prеthоdnih gоdinа kаdа su muzičkа i drаmskа sеkciја Kutkа sprеmаlе svој prоgrаm, оvе gоdinе u gоstе su dоšli glumci pоzоrištа mlаdih Cеntrа zа nеgоvаnjе trаdiciоnаlnе kulturе „Аbrаšеvić“ zајеdnо sа hоrоm „Маli Licеum“.

Тridеsеtаk mlаdih izvоđаčа, оd kојih su nеki imаli svеgа 7-8 gоdinа, priprеmili su prоgrаm pоd nаzivоm „Duhоvnа rаzglеdnicа“. Pаžnjа i tišinа u kојој је prеkо 60 člаnоvа Kutkа prаtilо оvај prоgrаm, gоvоri о trudu i kvаlitеtu kојi su ulоžili kаkо bi оvо družеnjе bilо štо svеčаniје i lеpšе. Read More

22 јан

Седнице Комисија Црвеног крста

Јануар месец у Црвеном крсту Крагујевац протиче у сумирању резултата постигнутих у 2017. години и комуникацији са главним носиоцима свих активностим – волонтерима нашег Црвеног крста, ради процене успеха и прављења планове за деловање, како у 2018. години, тако и у наредне четири године.

У понедељак, 22. јануара, одржане су седнице Комисија Црвеног крста за све области рада, на којима су разматрани и усвојени извештаји о раду у 2017. години и План акције за период 2018 – 2022. године. Read More