28 дец

За празнике „даровано“ више од 300 живота

Црвени крст Крагујевца је у сарадњи са Службом за трансфузију крви КЦ Крагујевац, а уз подршку Града Крагујевца, 28. децембра, уочи празника, реализиовао традиционалну велику акцију доборовољног давања крви. Акција је одржана у хотелу Крагујевац и била је изузетно успешна: позиву на хуманост одазвало се 115 особа, од којих је само двоје, из медицинских разлога, било спречено да дарује крв. Од прикупљених 113 јединица крви, може се спасити више од 300 живота.

Посебно је значајно то што су око 80 % даваоца крви тога дана били млади – ученици, студенти и млади радници, што говори у прилог развијеној свести о значају доборовољног давалаштва крви. Read More

25 дец

Предавање о деформитетима кичменог стуба код деце

Захваљујући изузетној сарадњи Црвеног крста Крагујевац и Клиничког  центра Крагујевца, у понедељак- 25. децембра, у просторијама Црвеног крста, за просветне раднике –директоре школа и сараднике Црвеног крста, др Иван Стојановић, ортопед из Клиничког центра, одржао је предавање о деформитетима  кичменог стуба код деце.

Др Стојановић је присутним слушаоцима приближио симтпоме које они, као просветни радници и родитељи могу да примете код деце и на њих обрате пажњу, јер рано откривање ових болести је од изузетног значаја за побољшање стања и лечење. Такође је детаљно објашњен процес лечења, као и стил живота деце са деформитетима кичменог стуба, јер не врсте спортова и понашања, нису препоручљиве. Read More

22 дец

Prоslаvili smо pеtоgоdišnjicu rаdа i pоstојаnjа „Kutkа zа kvаlitеtniје stаrеnjе“

“Kutаk” imа zа cilј unаprеđеnjе kvаlitеtа živоtа i zаdоvоlјеnjе rаzličitih pоtrеbа stаriјih оsоbа u Krаguјеvcu, pružајući im cеlоvitu društvеnu brigu i zаštitu, vеliki rаspоn uslugа prilаgоđеnih njihоvim pоtrеbаmа, uz pоdršku Grаdа Krаguјеvcа.

Svеčаnоm оbеlеžаvаnju pеt gоdinа pоstојаnjа i rаdа Kutkа, kоје је оdržаnо 22. dеcеmbrа 2017. gоdinе u sаli i svеčаnоm sаlоnu Skupštinе grаdа, pоrеd sаrаdnikа iz mеđunаrоdnе оrgаnizаciје „Help Age International“, Crvеnоg krstа Srbiје, Маkеdоniје i Crnе Gоrе pridružili su sе priјаtеlјi i gоsti kојi dugi niz gоdinа sаrаđuјu sа Crvеnim krstоm Krаguјеvаc i Kutkоm. Read More

21 дец

Брига о херојима у хуманости

Традицију да једном годишње, уочи Новогодишњих празника, окупи вишеструке добовољне даваоце крви, Црвени крст Крагујевца је наставио и ове године.

Пријем у част даваоца крви који су то учинили више од 100 пута, али и дама са мање добровољних давања крви, као и сараднике који подржају ову хуману делатност, Црвени крст Крагујевца је организовао 21. децембра. Том приликом су презентовани резултати постигнути у 2017. години и планови за наредну годину. Read More

18 дец

Вршњачке едукације – сигуран пут до здравља младих

Црвени крст Крагујевца на принципу вршњачких едукација реализује програме  „Пренеси здравље другима“ за ученике 6. разреда и „Позитивно Не“ за ученике 7. разреда основних школа.

Циљеви ових програма су промоција здравих стилова живота и одговорнијег понашања према себи и према другима, очување и унапређење здравља, побољшање општег здравственог стања и квалитета живота деце и младих.

 У децембру месeцу, тачније 18. и 22. децембра 2017. године, у просторијама Црвеног крста, одржане су едукације ученика 6.  и ученика 7. разреда, на којој су волонтери Црвеног крста пренели знање, материјал, задатке и очекивања од њих у даљој едукацији. Read More