30 сеп

Оснажите свој живот

Светски дан срца установљен је 2000. године са циљем да информише људе широм света да су болести срца и крвих судова један од водећих узрока смртности. Сваке године, од ових болести умре 17.3 милиона људи, а предикције су да ће до 2030. године број умрлих износити 23 милиона. Многе кардиоваскуларне болести могу се спречити елиминацијом фактора ризика као што су употреба дувана, неправилна исхрана и недостатак физичке активности. Read More

22 сеп

Обележен “Дан без аутомобила”

Црвени крст Крагујевца се и ове године укључио у обележавање „Дана без аутомобила“ и важан био важан део манифестације познате као „Eco street party“.  Циљ ове манифестације је да се скрене пажња јавности на проблем загађености ваздуха у великим градовима и да се смањи коришћење аутомобила на градским улицама, промовишу шетња, спорт и здрави стилови живота. Организатор овогодишњег обележавања „Дана без аутомобила“ био је Ђачки парламент  Прве крагујевачке гимназије. Read More

17 сеп

Црвени крст на фестивалу здравља

 Црвени крст Крагујевца је узео учешће и имао запажену улогу на Фестивалу здравља, одржаном 16. и 17. септембра на Шумадија сајму, покровитељством компаније „Хемофарм“.

Поред комуникације и обезбеђивање едукативног материјала за око 1000 Крагујевчана који су посетили штанд Црвеног крста Крагујевац, посебну пажњу посетилаца привукли су: демонстарација кардио-пулмоналне реанимације од стране волонтера Црвеног крста, изложба 62 рада деце узраста пет и шест година на тему „Здравље значи“ и награђивање 12 аутора најбољих радова. Read More

10 сеп

Светски дан прве помоћи – 2016

Поводом Светског дана прве помоћи Црвени крст Крагујевца у сарадњи са Заводом за хитну медицинску помоћ и Удружењем за борбу против дијабетеса организовао је 10. септембра низ активности за децу и младе у Великом парку.

Тема овогодишњег Светског дана прве помоћи је “Наши мали хероји – деца и млади у првој помоћи”. Read More

10 сеп

Nistе sаmi – psihоlоškа pоdrškа i ishrаnа оnkоlоških bоlеsnikа

Invаlidskо udružеnjе iz Bеоgrаdа “ILKO”, čiјi је cilј dа svојim iskustvоm utičе nа rеsоciјаlizаciјu licа оpеrisаnih оd kаncеrа, imаlо је 6. sеptеmbrа u “Kutku” prеzеntаciјu nа tеmu “Nistе sаmi – psihоlоškа pоdrškа i ishrаnа оnkоlоških bоlеsnikа u svim fаzаmа bоlеsti”. Prеdаvаči su bili prеdsеdnicа udružеnjа Slаvicа S. Мilојеvić i nutriciоnistа i diјеtеtičаr Мilkа Rаičеvić. Тоm prilikоm pružеnе su infоrmаciје kаkо unаprеditi kvаlitеt živоtа оnkоlоških pаciјеnаtа kаkо bi bоlје pоdnеli dugоtrајnо lеčеnjе. Istоvrеmеnо dаti su оdgоvоri nа mnоgа pitаnjа i nеdоumicе о prаvilnоm nаčinu ishrаnе, kаkо оbоlеlih tаkо i zdrаvih licа, јеr ishrаnа јеstе izvоr živоtа, аli оd hrаnе sе i оbоlјеvа, pа sе о tоmе mоrа stаlnо gоvоriti. Read More