30 јул

Обележен 30. Јули Светски дан борбе против трговине људима

Низом превентивних активности у циљу подизања свести код грађана је обележен 30. јули Светски дан борбе против трговине људима. Како не би упали у ланац трговине и како би се што боље заштитили, едуковани волонтери Црвеног крста интезивно раде, користећи  превентивни пакет који је прилагођен свим узрастима јер жртва може бити свако. Read More

28 јул

Летњи кампови

Свако путовање је доживљај који се памти. Времена се јесу променила, али верујемо да су деца у сваком времену иста. Она су и данас жељна љубави и пажње. Желе да безбрижно трче, осете ветар у коси, прва заљубљивања, и разочарења, али изнад свега неизмерну родитељску подршку. Једног дана ће и та деца одрасти и постати људи, баш као и ми, само ако их подржимо, саслушамо и пружимо несебично ветар у леђа.

„Једна од најсрећнијих ствари која може да се догоди у животу јесте срећно детињство“ (Агата Кристи). Црвени крст Крагујевац се деценијама у назад труди да лошија финансијска ситуација родитеља не буде пресудни фактор у квалитетном одрастању деце и да поред свих недаћа имају срећно одрастање. Подршка и оснаживање породице је само једна мисија која добија потврду када се виде искрени загрљаји након завршеног путовања између деце и родитеља (старатеља). Уз помоћ хуманих суграђана, добровољног новчаног прилога и донација, деца одлазе на кампове опремљена за удобан боравак. Црвени крст им том приликом набавља одећу, обућу, средстава за личну хигијену, опрему за плажу и слично. Read More

23 јул

Летња кампања ДДК

Добровољним давањем крви до „безбедног“ лета

Црвени крст Крагујевца је и овог лета, у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије и Службом за трансфузију крви КЦ Крагујевац, као партнерима, а под покровитељством Града Крагујевца, организовао „Летњу кампању прикупљања крви“.

Током ове кампање, тачније у две велике акције реализоване 4. јула у Пешачкој зони и 23. јула у „Делта парку“, на позиве на овај изузетно хумани чин, одазвало се укупно 257 Крагујевчана, од којих је 228 дало крв и помогло да залихе крви током летњег периода буду стабилније. Read More

21 јул

Letnje aktivnosti

„Kutаk zа kvаlitеtniје stаrеnjе“ nаstаvlја rеdоvnо sа аktivnоstimа tоkоm cеlоg lеtnjеg pеriоdа. Iаkо sе izvеstаn brој člаnоvа nаlаzi nа gоdišnjеm оdmоru u bаnjаmа, nа sеlu, mоru ili inоstrаnstvu kоd dеcе, intеrеsоvаnjе nе оpаdа, pа је prоsеk оkuplјаnjа оkо 50 člаnоvа.

Nајintеrеsаntniје аktivnоsti tоkоm јunа i јulа bilе su:

– оbеlеžаvаnjе Меđunarоdnоg dаnа bоrbе prоtiv nаsilја nаd stаriјimа. Оvај dаn оbеlеžеn је tribinоm nа kојој su učеstvоvаli prеdstаvnici Cеntrа zа sоciјаlni rаd, sоciјlni rаdnik Vеsnа Rаdеvić i аndrаgоg Sаndrа Ivkоvić i uličnоm mаnifеstаciјоm člаnоvа „Kutkа“. Оbе аktivnоsti su bilе pоsvеćеnе prоblеmu nаsilја nаd stаriјimа: štа sе svе pоdrаzumеvа pоd оvim pојmоm (fizičkо, psihičkо, еkоnоmskо), pоtrеbi dа sе оnо priјаvi аkо sе prеpоznа u svоm оkružеnju i mеrаmа kоје prеduzimа mrеžа оrgаnizаciја i instituciја kоје sе bаvе оvim prоblеmоm.

Read More