25 мај

Fokus grupa

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, g-đа Brаnkicа Јаnkоvić i stručni sаrаdnici Crvеnоg krstа Srbiје Nаtаšа Тоdоrоvić i dr Мilutin Vrаčеvić, u sаrаdnji sа Crvеnim krstоm Krаguјеvcа, оrgаnizоvаli su fоkus grupu žitеlја stаriјih оd 65 gоdinа sа sеlа, sа cilјеm prikuplјаnjа prеdlоgа zа pоbоlјšаnjе uslоvа živоtа оvе kаtеgоriје lјudi.

Fоkus grupu činilа su 13 prеdstаvnikа iz 10 sеlа i tо: Đurisеlа, Drаgоbrаćе, Аdžinih livаdа, Grоšnicе, Dеsimirоvcа, Dоnjе Sаbаntе, Kаmеnicе, Rоgојеvcа, Rаmаćе i Dоbrаčе. Read More

21 мај

Акција “Селу у походе” у Пајазитову

Трећа по реду овогодишња акција “Селу у походе” под покровитељством Градске управе, одржана је у петак 20. маја, селу са око 350 житеља и свега 7 ђака од I до IV четвртог разреда и предшколаца.

Екипу од 25 учесника који су реализовали акцију чинили су представници: Градске управе, Дома здравља, Превентивног центра, Завода за хитну медицинску помоћ, Центра за социјални рад, Института за јавно здравље, Управе за ванредне ситуације, Саобраћајне МУП-а, Завода за стоматологију, Апотекарске установе и волонтера Црвеног крста. Read More

20 мај

Прва награда за видео рад

На овогодишњем републичком конкурсу „Крв живот значи“, Црвени крст Крагујевца је освојио још једну прву награду, тачније – ученице VIII разреда ОШ „Станислав Сремчевић“: JАНА МАРКОВИЋ, МИЛЕНА КАДИЋ И НЕВЕНА ВЕЉКОВИЋ, својим видео-радом освојиле су ПРВО МЕСТО у конкуренцији ученика виших разреда основне школе. Read More

19 мај

Пријем за најмађе подмлаткаре

Традиционална активност крагујевачког Црвеног крста “Пријем првака у подмладак Црвеног крста“, одржана је 19. маја 2016. године  за око 800 малишана у спортској хали „Парк“.

Ова активност је намењена свим ученицима првог разреда основних школа, а захваљујући подршци донатора и из сопствених средстава, Црвени крст Крагујевца је за сваког „првака“ обезбедио  скроман поклон. Read More

17 мај

Шта знаш о Црвеном крсту ?

У просторијама Црвеног крста  17. маја, по 28. пут је одржано такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“ за екипе ученика 5. разреда основних школа.

Ове године, своје знање о познавању историјата и активности Црвеног крста, знање о очувању здравља, али и друге вештине, одмерили су петаци основних школа: „Мома Станојловић“, „Вук Караџић“, „Станислав Сремчевић“, „Доситеј Обрадовић“ , „Милоје Симовић“ и  „Мирко Јовановић“. Read More